پاورپوینت درس 4 عربی نهم

پاورپوینت درس 5 عربی نهم

پاورپوینت درس 6 عربی نهم

پاورپوینت درس 7 عربی نهم

پاورپوینت درس 8 عربی نهم

نقشه تابلو فرش

پاورپوینت درس 2مطالعات اجتماعی (احساسات ما)

پاورپوینت درس 5 مطالعات اجتماعی (جمعیت ایران)

فایل فلش htc d820 تست شده

پاورپوینت درس 7 مطالعات پنجم (نواحی صنعتی مهم ایران)

پاورپوینت درس 8 مطالعات اجتماعی پنجم (راه ها و حمل و نقل ها -1)

پاورپوینت درس 9 مطالعات اجتماعی پنجم (راه ها و حمل ونقل ها )2

پاورپوینت درس 11 مطالعات اجتماعی (همسایگان ایران)

پاورپوینت درس 4 مطالعات اجتماعی ششم (تصمیم گیری)

پاورپوینت درس 5 مطالعات اجتماعی ششم (کشاورزی درایران)

پاورپوینت درس 6 مطالعات اجتماعی ( زراعت و باغداری)

پاورپوینت درس 7 مطالعات اجتماعی ششم (ایران و منابع انرژی)

پاورپوینت درس 9 مطالعات اجتماعی ششم (شکوفایی علوم و فنون پس از ظهور اسلام)

پاورپوینت درس 10 مطالعات اجتماعی ششم (چه عواملی باعث گسترش علوم و فنون در دوره اسلامی شد)

پاورپوینت درس 11 مطالعات اجتماعی ششم (اصفهان نصف جهان)

پاورپوینت درس 12 مطالعات اجتماعی ششم (چرا فرهنگ در دوره صفویه شکوفا شد)

پاورپوینت درس 13 مطالعات اجتماعی ششم (برنامه روزانه متعادل)

پاورپوینت درس 17 مطالعات اجتماعی ششم (ویزگیهای دریاهای ایران)

پاورپوینت درس 18 مطلعات اجتماعی ششم (دریا نعمت خدادادی)

پاورپوینت درس 20 مطالعات اجتماعی ششم (مطالعه موردی)

پاورپوینت درس 21 مطالعات اجتماعی ششم (ایستادگی دربرابر بیگانگان)

پاورپوینت درس 22 مطالعات اجتماعی ششم (مبارزه مردم ایران با استعمار)

شوشتر نو با رویکرد پایداری در معماری

سیستم هیبرید بادی-فتوولتائیک برای شرایط ایزوله با استفاده از تکنیک کنترل مستقیم توان

فایل فلش اورجینال A7 2016 MT6572