طبقه بندي اختلالهاي رواني

طراحي الگويي جهت تعيين نظام استقرار تسهيلات ارائه‌دهنده خدمات در مناطق شهري

طراحي با مداد رنگي و مداد شمعي

پاورپوینت با موضوع امنيت و تقلب رايانه اي

پاورپوینت با موضوع حسابرسی سیستمهای اطلاعاتی رایانه ای

طرح یک ساعت در س تربیت بدنی -کسب و بهبود تعادل

پاورپوینت با موضوع چرخه ی درآمد فروش و دریافت های نقدی

پاورپوینت با موضوع چرخه مخارج خرید و پرداختهای نقدی

طلاق در ایران

طلاق و آثار سوء آن به روی فرزندان

پاورپوینت با موضوع چرخه تولید

طلاق وعواقب آن درخانواده

ظهور برنامه کار زنان

پاورپوینت با موضوع مديريت منابع انساني و چرخه ی حقوق و دستمزد

عدم انطباق نيازهاي عملي و محتواي آموزشي

پاورپوینت با موضوع سيستم گزارشگري و دفتر كل

پاورپوینت با موضوع مقدمه ای بر توسعه وتجزیه وتحلیل سیستمها

پاورپوینت با موضوع كفايت دياليز

پاورپوینت با موضوع كنترل كيفي ديسكهاي آنتي بيوتيك

پاورپوینت با موضوع طراحي سيستم، اجرا و بهره برداري

پاورپوینت با موضوع ماشین دایکست سروو با قابلیت صرفه جویی در انرژی محصول شرکت ایزومی

پاورپوینت با موضوع مالکيت معنوي اثر پژوهشي و اخلاق در انتشارات

پاورپوینت با موضوع مایا 8 در یک نگاه (مروری بر محیط نرم افزار مایا)

پاورپوینت با موضوع مباني طراحي بوژي (مكانيك تماس چرخ و ريل)

پاورپوینت با موضوع تاثیر بکارگیری استانداردهای بین المللی حسابداری بر حسابرسی

پاورپوینت با موضوع پاورپوینت همایش ACCA

پاورپوینت با موضوع حسابداری میانه 2

پاورپوینت با موضوع مدارهاي الكتريكي (جزوه درسي)

پاورپوینت با موضوع تاریخ مختصرIFRS و چارچوب مفهومی

پاورپوینت با موضوع صورت جریان وجوه نقد